นโยบายความเป็นส่วนตัว - ULTIMA II

ULTIMA II ("เราหรือของเรา") เคารพความเป็นส่วนตัวและความกังวลใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ดังต่อไปนี้ จะระบุและอธิบายลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และจากที่ทางลูกค้า/ผู้รับบริการได้มอบให้มาและวิธีการที่เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้

ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ในการรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการ/ลูกค้า

เราได้ทำการรวบรวมเก็บข้อมูลจากข้อมูลที่ทางผู้รับบริการ/ลูกค้าที่ได้มีการกรอกข้อมูลผ่านเคาน์เตอร์หน้าร้าน ทางเวบไซท์ หรือจากทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางเรา หรือจากทางพนักงานขายในบริเวณงานกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือจากการร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรมการรักษาฐานลูกค้าหรือการการรับข่าวสารไปรษณีย์ภัณฑ์

เมื่อทางผู้รับบริการ/ลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านคุ้กกี้ เวบเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเวบบีคอน

เมื่อทางผู้รับบริการ/ลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซท์ ได้มีการกดเข้าไปยังป้ายโฆษณาออนไลน์ (รวมถึงการโฆษณาบนเวบพัณธมิตร) เยี่ยมชมเวบเพจ หรือดาวน์โหลด และ เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านคุ้กกี้ เวบเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเวบบีคอน กรณีตัวอย่าง ถ้าผู้รับบริการ/ลูกค้า เป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อเข้าไปยังเวบไซท์ต่างๆที่เรามีบริการรือเกี่ยวเนื่องอยู่ เราอาจจะทำการเก็บข้อมูลหมายเลข IP หรือหมายเลขเครื่องของอุปกรณ์ที่ผู้รับบริการ/ลูกค้าใช้ และ/หรือรวบรวมข้อมูลสถานที่ของผู้รับริการ/ลูกค้า เพื่อส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์เราโดยใช้ฟังก์ชั่นที่สนับสนุนไปยังผ้รับบริหาร/ลูกค้า เราอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ลักษณะนิสัยในการใช้ข้อมูลบนเวบไซท์ต่างๆ โดยใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล

ลักษณะของข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวม

- รายละเอียดสำหรับการติดต่อ (ชื่อ รหัสไปรษณีย์ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์)
- อายุ และ วันเดือนปีเกิด
- อายุ
- ชื่อและรหัสผ่าน
- ข้อมูลการชำระเงิน (หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตร ที่อยู่สำหรับการวางบิล เป็นต้น)
- ประวัติการซื้อ
- ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ
- บุคลิกลักษณะและปัญหาผิวที่กังวล
- ชื่อติดต่อที่เป็นเพื่อหรือคนใกล้ชิด ที่ต้องการให้เราติดต่อเพื่อแนะนำสินค้า
- ข้อมูลที่ทางผู้รับบริการ/ลูกค้า กรอกข้อมูลไว้ (ภาพถ่าย วิดีโอ รีวิว ข้อมูลการตอบจากแบบสอบถาม และให้เสนอความคิดเห็นโต้ตอบ
- ข้อมูลที่ได้ให้กับทางเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อผู้รับบริการ/ลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมเวบเพจ หรือได้ใช้ฟังก์ชั่นของแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการให้ข้อมูล (ชื่อ, ภาพส่วนตัว,สถานที่ที่อยู่,รายชื่อเพื่อน,หรือข้อมูลอื่นๆบนสื่อหรือเพจออนไลน์ หรือการกรอกข้อมลผ่านหน้าสมัครสมาชิก)
- เลขสมาชิกกับทางเรา

เราทำอะไรบ้างกับข้อมูลของผู้รับบริการ/ลูกค้า และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- รับข่าวสารข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย
- รับบริการพิเศษที่หน้าเคาน์เตอร์หรือพื้นที่จัดกิจกรรม
- รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นจากทางเรา
- รับบริการถามตอบอย่างต่อเนื่องหรือความต้องการของผู้ให้บริการ/ลูกค้า
- รับโฆษณาสินค้าที่ขึ้นบนหน้าเพจของผู้รับบริการ/ลูกค้าโดยเฉพาะ โดยดูจากประวัติความสนใจของลูกค้าเมื่อเยี่ยมชมเวบไซท์อื่นๆ
- ติดต่อตอบคำถาม เกี่ยวกับบกิจกรรมที่เข้าร่วม การแข่งขัน รายการส่งเสริมการขาย ตอบแบบสอบถาม
- ติดต่อแจ้งข้อมูลเพื่อรับทราบเกี่ยวกับออนไลน์หรือโมบายแอพพลิเคชั่น
- ดำเนินการประเมินและปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การจัดการการสื่อสารการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำบัญชีการตรวจสอบและการปฏิบัติงานภายในอื่น ๆ )
-ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของเรา
– เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติในไซต์นี้เพื่อการวิจัยตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารระบบเพื่อสร้างบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการ/ลูกค้า
- นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เราแจ้งให้ทราบในเวลาที่กำหนด

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้

เพื่อให้ไซต์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้องบางครั้งเราจะวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่าคุกกี้ในอุปกรณ์ของผู้รับบริการ/ลูกค้า

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้รับบริการ/ลูกค้าเมื่อมีการเยี่ยมชมไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์จำการกระทำและความชอบของผู้รับบริการ/ลูกค้า(เช่นการเข้าสู่ระบบภาษาขนาดตัวอักษรและการตั้งค่าการแสดงผลอื่น ๆ ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเข้ามาใหม่อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณกลับมาที่ไซต์หรือ เรียกดูจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้า แต่ถ้าคุณปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณเว็บไซต์นี้อาจทำงานไม่ถูกต้องหรือคุณลักษณะทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้

เราดูแลรักษาความลับด้านเทคนิคด้านการบริหารและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับบริการ/ลูกค้าให้ควบคู่ไปกับการทำลายการสูญหายการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงการเปิดเผยหรือการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตามระบบรักษาความปลอดภัยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบและเราไม่สามารถให้สัญญาว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะมีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการ/ลูกค้าในระหว่างการส่งให้เราหรือความปลอดภัยของข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ

การปฏิบัติตามการเก็บรวบรวมข้อมูลและสื่อสังคมออนไลน์และความยินยอมในรายชื่ออีเมลที่ผู้รับบริการ/ลูกค้าให้ไว้สามารถเลือกไม่ใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้รับบริการ/ลูกค้าสามารถทำได้โดยคลิกยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือทำตามคำแนะนำบนสื่อโซเชียล

นอกจากนี้เรายังไม่รับผิดชอบต่อรูปแบบและความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ในไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

โปรดมั่นใจได้ว่าเราปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่ผู้รับบริการ/ลูกค้ายินยอม โดยไม่ให้ส่งต่อไปยังกลุ่มผู้มีเจตนาต้อการล้วงข้อมูลของผู้รับบริการ/ลูกค้า อย่างไรก็ตามโปรดทราบด้วยว่าไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบและเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ/ลูกค้าจะมีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์รวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการส่งให้เราหรือความปลอดภัยของข้อมูลบนอุปกรณ์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยใด ๆ

ULTIMA II | The Ageless Expert Founded in New York

SUBSCRIBE NOW